Zítra začínáme !!!

Vážení rodiče,

1. října 2021 začínají na DDM Bučovice probíhat všechny plánované zájmové kroužky dle předem určeného rozvrhu (pokud Vám nebylo individuálně sdělen jiný termín).

Posíláme Vám ucelený souhrn informací pro školní rok 2021 / 2022:

 • Rodičům a jiným doprovodům dětí je do budovy DDM vstup zakázán.
 • Děti se budou ve společných prostorách (chodba, WC) pohybovat v rouškách, ve třídě roušky povinné nejsou.
 • Testy na koronavirus ani čestná prohlášení nejsou prozatím vyžadovány.
 • Děti si nosí přezůvky (které si mohou nechávat u nás v šatně), na sportovní kroužky to pak musí být čistá pevná obuv, která nedělá černé čáry na podlaze.
 • Pokud přijíždíte k DDM autem, počítejte, prosíme, s omezenou možností parkování (stavební práce).
 • Školní rok probíhá ve všech domech dětí a mládeže, střediscích volného času v ČR od 1. 10 do 31. 5. V době ředitelského volna bučovických základních škol je zpravidla výuka u nás také zrušena (z důvodů předešlých zkušeností velmi malého procenta dětí, které na kroužky přišly).
 • V pondělí, 4. října 2021 VŠAK provoz na DDM NIJAK OMEZEN NEBUDE, nás se výpadek elektrické energie (oproti školám) netýká a budeme normálně fungovat dle rozvrhu !!!
 • Školné za zájmové vzdělávání v DDM Bučovice musí být uhrazeno do 31. 10. 2021, platí se celoročně, jak je uvedeno v přihlašovacím systému. Platby přijímáme pouze převodem, nezapomeňte, prosíme, uvádět správný variabilní symbol (pro každé dítě i každý kroužek je jiný !!!). Pokud jej nezadáte, platba se Vám nenahraje do systému a následně vznikají zbytečné komplikace.
 • Pokud nastane nucené uzavření DDM, jak tomu bylo v minulých letech (koronavirus), v kroužcích, kde je možné realizovat online výuku, se tato považuje za plnohodnotnou náhradu. V ostatních případech Vám bude (automaticky na účet) vráceno školné.
 • Děti se před kroužkem a po něm zbytečně nezdržují v prostorách DDM. Přicházejí těsně před zahájením a odchází ihned po skončení.
 • Rodiče mohou čekat na děti ve venkovních prostorách před budovou DDM, v případě nepříznivého počasí pod pergolou na dvoře DDM (vchod bránou zleva budovy).

 

V případě dotazů nás kontaktujte na 517 383 353 nebo na 603 565 729.

 

Děkujeme a těšíme se na Vaše děti!

 

všichni z DDM Bučovice