O nás

Dům dětí a mládeže Bučovice

Dům dětí a mládeže Bučovice je příspěvková organizace, která uskutečňujě vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce a organizace v průběhu celého roku.

K této činnost využívá prostor a zařízení budovy DDM Bučovice, Vyškovská 376, 685 01 Bučovice. Hlavní činnost DDM Bučovice je vymezena §111 Zákona c.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších zákonů a Vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisu.

Hlavním úkolem DDM je co nejširší zapojení dětí do pravidelné zájmové činnosti. Podařilo se za pomoci zkušených interních pracovníků i externích spolupracovníků zajistit oblasti estetické, sportovní, hudební, přírodovědné a společenskovědní. Každý měsíc pořáda DDM Bučovice řadu příležitostných akcí, táborů, letních či zimních pobytů.