Férová snídaně 14.5. na DDM

 

Chystáme pro Vás jednu pohodovou sobotní akci. Přijďte si k nám na zahradu v sobotu 14. 5. 2022 udělat piknik. Podporujeme totiž FAIRTADE a zapojili jsme se do celorepublikové akce „Férová snídaně“. Nakupte fairtradové džusy, čokolády, čaje,… a přijďte si je k nám na jarně rozkvetlou zahradu vychutnat. Určitě bude prostor pro ochutnávání některých faitradových výrobků zakoupených námi (např. káva) nebo degustace sladkého moučníku upečeného z fairtradového kakaa či čokolády. Fantazii se meze nekladou. P.S. A víte, že v LIDLu se prodávají už i fairtradové růže??? 🌹🌹🌹Budeme mít pro Vás nachystáno i pár zajímavých článků na FAITRADE téma 😉.
Tak se na Vás těšíme !!! Bude zde panovat pohodová a přátelská atmosféra, vhodná k pikniku na sobotní dopoledne. Vezměte piknikový košík, nějaké ty fairtradové dobrůtky s sebou a celou rodinu ! Rádi Vás uvidíme ❤️ (akce se koná za každého počasí, máme na zahradě pergolu i možnost párty stanu).

NABÍDKA PRO UKRAJINSKÉ DĚTI *** ПРОПОЗИЦІЯ ПЕРСЦЕВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

ПРОПОЗИЦІЯ ПЕРСЦЕВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

 

 (platí od 1. dubna do 31. května 2022 po předchozí domluvě a do naplnění kapacity v jednotlivých kroužcích)

діє з 1 квітня по 31 травня 2022 року за попередньою домовленістю та до заповнення місць в окремих кільцях

 

Nutno přinést vyplněnou přihlášku s podpisem rodiče a seznámit se s Vnitřním řádem DDM Bučovice. Tyto nabízené kroužky jsou pro děti zdarma:

Необхідно принести заповнену заяву з підписом батьків та ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку DDM Bučovice. Ці пропоновані кільця безкоштовні для дітей:

 

– Nabídka / ПРОПОЗИЦІЯ

– VNITŘNÍ ŘÁD / внутрішній порядок

– Přihláška / додаток

 

Zimní krmení zvířátek

Chcete přilepšit nějakou dobrotou zvířátkům v lesích stejně jako my? Vydejte se s námi na každoroční zimní procházku. Kromě toho, že v krmelcích zanecháme mrkve, jablíčka, kukuřici či obiloviny pro lesní zvěř, nás čeká i výroba krmítka s napáječky pro ptáky a nesmí chybět ani táborák se špekáčkem.

Provoz do Vánoc

Na všechny děti v našich kroužcích se těšíme ještě v pondělí, úterý a ve středu. I na ty děti, které již mají školní prázdniny ;-). U nás kroužky probíhat budou 😍. Fungujeme dle plánu prázdnin, tedy do 22. 12. (včetně). Tak přijďte !

Zítra začínáme !!!

Vážení rodiče,

1. října 2021 začínají na DDM Bučovice probíhat všechny plánované zájmové kroužky dle předem určeného rozvrhu (pokud Vám nebylo individuálně sdělen jiný termín).

Posíláme Vám ucelený souhrn informací pro školní rok 2021 / 2022:

 • Rodičům a jiným doprovodům dětí je do budovy DDM vstup zakázán.
 • Děti se budou ve společných prostorách (chodba, WC) pohybovat v rouškách, ve třídě roušky povinné nejsou.
 • Testy na koronavirus ani čestná prohlášení nejsou prozatím vyžadovány.
 • Děti si nosí přezůvky (které si mohou nechávat u nás v šatně), na sportovní kroužky to pak musí být čistá pevná obuv, která nedělá černé čáry na podlaze.
 • Pokud přijíždíte k DDM autem, počítejte, prosíme, s omezenou možností parkování (stavební práce).
 • Školní rok probíhá ve všech domech dětí a mládeže, střediscích volného času v ČR od 1. 10 do 31. 5. V době ředitelského volna bučovických základních škol je zpravidla výuka u nás také zrušena (z důvodů předešlých zkušeností velmi malého procenta dětí, které na kroužky přišly).
 • V pondělí, 4. října 2021 VŠAK provoz na DDM NIJAK OMEZEN NEBUDE, nás se výpadek elektrické energie (oproti školám) netýká a budeme normálně fungovat dle rozvrhu !!!
 • Školné za zájmové vzdělávání v DDM Bučovice musí být uhrazeno do 31. 10. 2021, platí se celoročně, jak je uvedeno v přihlašovacím systému. Platby přijímáme pouze převodem, nezapomeňte, prosíme, uvádět správný variabilní symbol (pro každé dítě i každý kroužek je jiný !!!). Pokud jej nezadáte, platba se Vám nenahraje do systému a následně vznikají zbytečné komplikace.
 • Pokud nastane nucené uzavření DDM, jak tomu bylo v minulých letech (koronavirus), v kroužcích, kde je možné realizovat online výuku, se tato považuje za plnohodnotnou náhradu. V ostatních případech Vám bude (automaticky na účet) vráceno školné.
 • Děti se před kroužkem a po něm zbytečně nezdržují v prostorách DDM. Přicházejí těsně před zahájením a odchází ihned po skončení.
 • Rodiče mohou čekat na děti ve venkovních prostorách před budovou DDM, v případě nepříznivého počasí pod pergolou na dvoře DDM (vchod bránou zleva budovy).

 

V případě dotazů nás kontaktujte na 517 383 353 nebo na 603 565 729.

 

Děkujeme a těšíme se na Vaše děti!

 

všichni z DDM Bučovice