Přihlašování do kroužků 2021 / 2022

…na školní rok 2021 / 2022 bude spuštěno na https://ddmbuc.iddm.cz/prihlaseni

od pátku, 27. srpna 2021 8:00 hodin.

Zájmové kroužky na DDM Bučovice probíhají od 1. října 2021 a končí 31. května 2022.

Už teď se na Vaše děti moc těšíme!