On-line přihlašování do kroužků

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU?

SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ POMOCÍ „RODINNÉHO“ ÚČTU

Od 1. 9. 2019 jsme spustili zcela nový přihlašovací systém do našich kroužků a táborů formou
„rodinného“ účtu. Pro všechny členy rodiny nyní stačí JEDEN účet zaregistrovaný na emailovou
adresu.

DÍKY SVÉMU ÚČTU NA DDM BUČOVICE BUDETE MOCI:

• Registrovat konkrétní účastníky aktivit vyplněním osobních a kontaktních údajů.
• Kontrolovat historii všech přihlášek u každého registrovaného účastníka.
• U každé přihlášky sledovat její stav (čeká na schválení, přihlášen, odhlášen), jaký je předpis
platby účastnického poplatku a zda byl již připsán na náš účet.
• Kdykoli v průběhu měnit osobní a kontaktní údaje účastníků.
• Přihlásit se on-line na vybranou aktivitu (kroužek, tábor, akci), pokud je uvedena v kategorii.
• Volit zasílání novinek.

Registrace a přihlášení na adrese:

https://ddmbuc.iddm.cz/

 

Po registraci Vám bude na zvolenou emailovou adresu zaslán aktivační odkaz, díky kterému se
budete moci přihlásit do klientského centra. Aktivační odkaz je platný 5 hodin.

Platby za kroužky a tábory, prosím, uhraďte na účet DDM Bučovice. Variabilní symbol Vám bude
automaticky vygenerován a veškeré platební informace zaslány na emailovou adresu.