Keramické kroužky

Keramická dílnička

Děti se učí zpracovávat, válet, vykrajovat, obtiskovat, spojovat a tvarovat keramickou hlínu. Vyrábí jednoduché keramické výrobky.

 • Vhodné pro děti 4-7let
 • Cena: 800Kč/rok
 • Pravidelná schůzka: pondělí 16:00-17:00h
 • Místo schůzky: DDM Bučovice, Vyškovská 376

Přihlášení do kroužku

Keramika mladší

Práce s keramickou hlínou dle tématu, zapojení vlastní fantazie, seznámení s technikami využívanými při práci. Zdobení výrobků pomocí burelu a glazury.

 • Vhodné pro děti 7-10let
 • Cena: 1200Kč/rok
 • Pravidelná schůzka: úterý 13:15-14:30h
 • Místo schůzky: DDM Bučovice

Přihlášení do kroužku

Keramika starší

Pokročilá práce s keramickou hlínou dle tématu a zapojení vlastní fantazie. Zdobení pomocí burelu a glazury. Kroužek je pouze pro absolventy zájmového útvaru keramika mladší.

 • Vhodné pro děti 10-15let
 • Cena: 1200Kč/rok
 • Pravidelná schůzka: úterý 14:30-16:00h
 • Místo schůzky: DDM Bučovice, Vyškovská 376

Přihlášení do kroužku

Keramika mix

Kroužek je vhodný pro začátečníky i děti, které s keramickou hlínou již pracovaly, ale chtějí si základní techniky zpracování prohloubit. Naučí se vytvářet nejen tématické výrobky dle předlohy, ale zapojí i vlastní představivost. Seznámí se s technikou burelování a glazování.

 • Vhodné pro děti 7-15let
 • Cena: 1200Kč/rok
 • Pravidelná schůzka: středa 13:30-14:30h
 • Místo schůzky: DDM Bučovice, Vyškovská 376

Přihlášení do kroužku

Točení na kruhu

Děti se naučí základy točení na kruhu, kompletaci vytočených částí, glazování. Kroužek je zajištěn certifikovanou lektorkou.

 • Vhodné pro děti 11-15let
 • Cena: 1200Kč/rok
 • Pravidelná schůzka: pondělí 14:00-16:00h
 • Místo schůzky: DDM Bučovice, Vyškovská

Přihlášení do kroužku

Sochařství

Kroužek je zaměřen na seznámení s keramickou hlínou a tvorbu prostorových objektů z hlíny.

 • Vhodné pro děti 12-18let
 • Cena: 1500Kč/rok
 • Pravidelná schůzka: 2019/2020 NEOTEVŘENO
 • Místo schůzky: DDM Bučovice, Vyškovská 376

Přihlášení do kroužku

 

Garantovaný počet schůzek v kroužku na pololetí je o 2 měsíce menší než počet pracovních týdnů za pololetí (bez státních svátků a prázdnin). Tzn. je_li za pololetí 16 pracovních týdnů, počet garantovaných schůzek v daném kroužku je 14. Toto opatření je z důvodu provozu DDM a jiných.