Realizace projektu: Venkovní učebna

Už se začalo a moc se těšíme!!! Aneb: realizace projektu „Venkovní učebna DDM Bučovice“ pod číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014700