Jarní příměstský tábor 2020

Evropská unie

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost

 

Realizace projektu Příměstské tábory pro DDM Bučovice registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010142

 

PŘIHLÁŠENÍ ZDE