Přístavba venkovní učebny pro DDM Bučovice


Projekt

PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY PRO DDM BUČOVICE

je spolufinancován Evropskou unií.

ČÍSLO PROJEKTU:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014700

Cílem projektu je vybudování nové infrastruktury – přístavby venkovní učebny – pro zájmové vzdělávání dětí a žáků, prostřednictvím stavebních prací na venkovní ploše, dvoře a zahradě, která bude připojena k současné nemovitosti, jež využíváme k naší činnosti, a nákup potřebného vybavení venkovní učebny, kdy půjde o nábytek a ICT techniku. Přístavba venkovní učebny navýší stávající kapacitu naší současné budovy. Dále dojde k využití venkovních prostor pro výuku zájmové činnosti v rámci realizace kroužků z oblasti přírodních, technických a řemeslných oborů.