5. – 18. ŘÍJNA ZAVŘENO

Dle Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje z 1. 10. 2020 Vám oznamujeme, že od pondělí 5. – 18. října 2020 dochází k omezení provozu středisek volného času spočívající v ZÁKAZU OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.